Disable WordPress Twemoji and Emoji scripts

Add the following two lines in your functions.php file. function remove_emoji_scripts() { // Dequeue the Emoji script wp_dequeue_script( ’emoji’ ); // Dequeue the Twemoji script wp_dequeue_script( ‘twemoji’ ); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘remove_emoji_scripts’ );

How to delete files with a certain extension from a folder and all of its subfolders

First, browse to the folder in which you want to delete files with a specific extension cd /path/to/folder Then delete the files with the extension .jpg find . -type f -iname \*.jpg -delete . tells to start searching in the current folder. -type f tells find only to look for files. -iname makes the search …

Optimaal gebruik maken van SPDY en SSL

SPDY is ontwikkeld door Google, om de huidige communicatie tussen browsers en servers te verbeteren, op verschillende vlakken. Nou had ik eerder twee domeinen voor de website van maartenvandekamp.nl. Het hoofddomein maartenvandekamp.nl is voor de website zelf, en het domein staticcdn.nl werd gebruikt voor het aanleveren van PDF bestanden, Word documenten, en voornamelijk voor de …