Bye Bye Google AMP

Toen Google AMP ge├»ntroduceerd werd leek het heel mooi. Snelle laadtijden voor lichte pagina’s waardoor er misschien meer mensen naar de website zouden komen. Ook ik deed eraan mee met www.maartenvandekamp.nl. Tot vandaag, want ik heb besloten om Google AMP niet meer te ondersteunen.

De belangrijkste reden is omdat de pagina’s door Google gecached worden, en ik erachter kwam dat de tracking-code die aan elke pagina werd toegevoegd, niet juist in AMPHTML werd weergegeven. Daardoor liep ik dus een correcte registratie van mijn bezoekers mis. Niet dat ik hier geld mee verdien, maar ik wil wel graag weten welke content veel wordt bezocht.

Wat ik heb gedaan:

Stap 1

De volgende code heb ik aan mijn thema toegevoegd in het bestand functions.php:

add_filter( 'amp_frontend_show_canonical', '__return_false' );

Deze code werkt alleen wanneer de plugin AMP-WP geïnstalleerd en ingeschakeld is!
Stap 2

In het configuratiebestand van Nginx voor de website van maartenvandekamp.nl de volgende code toegevoegd:

location ~ /amp/$ {
 rewrite ^(.*/)amp/$ $1 permanent;
}

Wat deze twee stukken code doen zijn:

Stap 1: Een WordPress filter benutten in de AMP-WP plugin waarin wordt aangegeven dat <amphtml> niet meer getoond moet worden.

Stap 2: Elke URL die eindigt op /amp/ verwijzen naar de niet-AMP url. Hierdoor indexeert Google weer de normale webpagina’s die ik ooit zo goed mogelijk heb geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Mogelijke nadelen van het uitschakelen van AMP zijn dat mijn website minder hoog in de zoekresultaten komt te staan. Dat neem ik voor lief, want nu heb ik weer volledige controle over de content en kan ik beter registreren welke delen van de website bezocht worden.

De komende maanden laat ik de plugin AMP-WP nog actief zodat /amp/ nog aan de URL wordt toegevoegd. Zo weet ik zeker dat de indexatie van de AMP naar de niet-AMP URL goed verloopt.