Optimizing and securing Zimbra Open Source Edition

The next commands are used to optimize and secure my Zimbra Collaboration 8.8 Open Source Edition (executed as user zimbra in the CLI): zmdhparam set -new 3072 zmprov mcf zimbraMtaSmtpTlsMandatoryCiphers high zmprov mcf zimbraMtaSmtpdTlsMandatoryCiphers high zmprov mcf zimbraMtaSmtpdTlsCiphers high zmlocalconfig -e postfix_enable_smtpd_policyd=yes zmprov mcf zimbraMtaEnableSmtpdPolicyd TRUE zmprov mcf +zimbraMtaRestriction “check_policy_service unix:private/policy” zmprov mcf zimbraMtaSmtpTlsSecurityLevel may …

Beveiliging van email in Zimbra met DKIM

Ik ben al een poosje bezig om mijn mailserver betrouwbaarder te maken door SPF-records aan de DNS toe te voegen. Tot nu toe is het nog niet helemaal geslaagd, maar vandaag heb ik wel een andere stap gezet, namelijk met DKIM. Hoe werkt DKIM? DKIM voegt het veld “DKIM-Signature” toe aan de header van een …