Handige PowerShell commando’s voor mezelf

Het toevoegen van lange DKIM sleutels met dnscmd

Probleem met PowerShell: het kan geen strings aan die langer zijn dan 255 tekens. Mijn DKIM-key is langer dan dat, en ondanks allerlei pogingen is het niet gelukt om deze met PowerShell toe te voegen aan de DNS-zone.

Gelukkig werkt dnscmd nog wel in PowerShell, dus kan ik met onderstaande code alsnog dit type TXT-records aanmaken.

dnscmd /RecordAdd maartenvandekamp.nl 2019._domainkey TXT "v=DKIM1; t=s;" "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsNounMXAATZ5rc8NzV3HlB31GT6/fRrbACDCyEXMDrwD84Q79uIFUgflvPbO6BHlmfY73IQVpuV+DAgyTebEjaTD9iatRII/z+5hjv8a4pzuVlnFycKjd0A4btIw3NnCI+rnbUpSNrrFp88bQM/yznxPniAGHzF3Y9Fi3CznoSwnZyvZ0JF81nkwN7R9A7fy86nCAg0bzlE4kh" "IKZ1rIMl4vGvP/ntgh3AxaizrPAzXro9HPeIyAbOaspug1NuW90uTAYy9L/IygX+IjC9nouBo4wqM9uzc/GPNipPjcHGzTECQX+loOkr2rJJ5blGEEciB4djLMDc2r7OECB5f/3QIDAQAB"

Belangrijk is dat er een spatie tussen de aanhalingstekens wordt geplaatst. Dan wordt de tekst op een nieuwe regel geplaatst in de DNS-zone.

Het toevoegen van een reservering

Ik draai PiHole met een uitgebreide lijst, maar daardoor worden een aantal services geblokkeerd die ik op mijn Philips Smart TV graag wel wil gebruiken.

Om het mogelijk te maken dat deze een andere DNS-server toegewezen krijgt, maak ik eerst een reservering voor de TV:

Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.2.0 -IPAddress 192.168.2.20 -ClientId "1C-5A-6B-9E-E8-67" -Description "Philips TV"

Het wijzigen van een DHCP option bij een reservering

Nadat ik de reservering heb aangemaakt, wijzig ik DHCP option 6 om de toegewezen DNS-server te wijzigen:

Set-DhcpServerv4OptionValue -ComputerName "core19" -ReservedIP 192.168.2.20 -OptionId 6 -Value "192.168.2.8"