SPF-record kpnxchange.com

Om vanuit een eigen mailserver te kunnen mailen vanuit het netwerk van KPN, moet onderstaande toegevoegd worden aan het SPF-record van het verzendende domein:

include:spf.ews.kpnxchange.com

Hiermee worden de mailservers op het domein kpnxchange.com geautoriseerd om te mailen namens het verzendende domein.