Switch from Certbot to acme.sh

I normally use Certbot to issue and install the free Let’s Encrypt certificates. But I haven’t found a, or there is no, convenient way to issue ECC-certificates with Certbot. For that reason I switched from Certbot to acme.sh. With acme.sh I can generate ECC certificates, without having to generate all kinds of extra files before […]

Flash Sonoff Basic met Arduino IDE

Benodigde software: Arduino IDE ESPEasy Stappenplan Arduino IDE installeren en configureren Installeer Arduino IDE van Arduino.cc (kan .exe of .zip. Laatste optie betekent een standalone installatie.) Download de stable release van ESPEasy Unzip ESPEasy Kopieer de inhoud van de map Libraries in de map Source, uit de geünzipte map van ESPEasy, naar de map libraries […]

Bye Bye Google AMP

Toen Google AMP geïntroduceerd werd leek het heel mooi. Snelle laadtijden voor lichte pagina’s waardoor er misschien meer mensen naar de website zouden komen. Ook ik deed eraan mee met www.maartenvandekamp.nl. Tot vandaag, want ik heb besloten om Google AMP niet meer te ondersteunen. De belangrijkste reden is omdat de pagina’s door Google gecached worden, […]

Windows 10 – beperk inlogtijden voor lokale accounts

In voorgaande Windows versies was Ouderlijk Toezicht een prachtig programma waarin per account kon worden aangegeven wanneer wel en niet mocht worden ingelogd. In Windows 10 is dat aangepast. Nu moet elk account inloggen met een Microsoft-account, en zijn de mogelijkheden beperkter dan bij het gebruik van Ouderlijk Toezicht. Het is gelukkig mogelijk om de […]

Backup emailaccounts with Zimbra zmmailbox

The following code makes it possible to loop through email addresses saved in the file /home/maarten/emailaccounts.txt. #!/bin/bash for i in $(cat /home/maarten/emailaccounts.txt); do zmmailbox -z -m $i getRestURL “//?fmt=tgz” > /backup/$i.$(date +%d-%m-%Y).tgz done For now the addresses have to be added manually to the file emailaccounts.txt, but with the zmprov command it’s possible to generate […]